Murbier

Læs mere

Kontaktformular

  Murbier

  Murbier (Colletes daviesanus) er en mere sjælden bi-art som modsat honningbien, ikke bor i en stor koloni. Murbien ses ofte ved ældre huse, med en svag kalkmørtel, hvor de graver gange i mørtlen. Her ligger hunnerne æg, som næste år bliver til nye murbier. I langt de fleste tilfælde er den reelle skade ikke alvorlig, men de skal bekæmpes før problemet forværres.  

  Hvad kan man gøre?

  Murbier kan skabe problemer mellem husejer og forsikringsselskab, da bekæmpelse af beskedne angreb, betragtes som almen vedligeholdelse af bygningen. Problemet kan, som set på billedet herunder, betyde utallige huller i mørtlen, hvilket i værste fald, kan betyde nedfald af bygningsdele, f.eks. skorstenspiber.  

  Her anbefales en grundig og professionel bekæmpelse. Hvis ikke bekæmpet ordenligt, vil en del af pupperne overleve og angribe fuger/mørtlen igen næste år. 

  Grundig bekæmpelse

  Murbier er ligesom mange andre skadedyr, utrolig vigtige at få udryddet 100%. Hvis ikke de udryddes helt vil det kontinuert blive et problem. Vi er grundige, og overser ikke et eneste hul.

  Fair pris

  Murbier tager længere tid at bekæmpe, hvilket også betyder at de i de fleste tilfælde er dyrere at bekæmpe end alm. gedehamse.

  Efter en bekæmpelse, hvor det er sikret at murbierne er udryddet, er det altid nødvendigt at fuge hullerne til igen, da man skal mindske risikoen for blandt andet vandindtrængen og derefter frostskader. Kontakt os, og få vedledning samt et uforpligtende tilbud:

  Hvor bygger murbier ofte bo?

  Murbier er særligt glade for mursten med celler. Dette skaber et naturligt mindre hulrum, som er perfekt til at lægge larver i. Så har du en aktivitet ved dit udhæng, kan det være murbier.

  Cellemursten

  Ofte står disse celler nemlig åbne i den øverste del af muren, hvor bien ligger sin larve, sammen med nektar og tildækker hullet med en mur af jord. Mange oplever også at de bygger bo, ved vindues- og ventilationskanaler hvor man kan se spor af dem, grundet gult pulver og jord, som altså er nektar samt jordet de bruger til at holde andre dyr fra at komme ind til larven. Murbien er som skrevet tidligere anset som en enlig bi, men de spreder sig hurtigt ved især cellemursten. Her opbygger de en koloni, og vil ved juni-juli ligge de larver, som skal overvintre til næste sæson. Så modsat f.eks. hvepse forsvinder murbier aldrig af sig selv, som er derfor vi trods murbiens bestøvning, anbefaler at få dem bekæmpet. Når det er ved udhænget, undres mange over aktiviteten, og går op på loftet for at kigge et bo. Men her kan man intet se, da de kravler op ad muren og ned i cellen, til deres larver.

  Hvordan bekæmper vi murbier?

  Da det i langt de fleste tilfælde ikke er muligt at komme ind til murbiernes huller, og sprøjte med gift eksempelvis hvis det er i den øverste del af murstensvæggen under udhænget, bruger vi her gift i pudder form, som de selv tager med rundt. Dette bliver sprøjtet op langs murstenen, og vil også virke når eventuelle nye murbier vil udklække. Skal vi hjælpe dig, eller ønsker du bare noget vejledning? Vi kan tilbyde:

  Hvis du vil høre mere, kan vi også kontaktes over mail: