Murbier? Hvad gør man?

Hul i fuge, lavet af murbi

Murbier? Sådan gør du

Billede af cellemursten, som murbier ofte bruger til at lave gange i hullerne, som ses i midten af billedet

Murbien er i familien Colletes, og kaldes også en vægsilkebi. Den har naturlige levesteder som kalk- og lerskrænter, hvor den graver lange gange, og ligger her larver sammen med en madpakke af nektar og pollen. Her kan den grave, da materiellet er blødt, men samtidig holder formen, så gangen ikke falder sammen. Disse forhold har mange ældre huse også, med svage fuger som murbien også udnytter hvorfra den har navnet. Her graver de små runde huller på størrelse med en blyant, og ligger larver, som derefter bliver dækket til af jordlignende facader, som ses på billede 1. Murbien er harmløs mod mennesker, og er slet ikke interesseret i maden på terrassen. Dog kan de forringe en allerede uholdbar mur.

Murbi som kendes ved at være mindre end hvepse og meget sorte.
Murbi som kendes ved at være mindre end hvepse og meget sorte.

Bestøvning af planter

Murbien er nemlig ligesom andre bier, gode til at bestøve og bliver også udkonkurreret af honningbien. Murbien er i sig selv almindelige, men med en pallette af flere arter, som ofte bliver udskældt fra bygninger er deres levevis ikke nem. Udover det bliver den i mange tilfælde udkonkurreret af honningbien, som bliver importeret i tusindvis til Danmark.
 

Murbiens formering

Murbien er betegnet som en enlig bi. Modsat honningbien eller den sociale gedehams, er der ikke én dronning der ligger æg i en koloni, men mange hunner. Her starter det som regel med et par murbier, som finder en mur, med f.eks. porøse fuger. Herefter går de i gang med at ligge æg tidligt på sommeren, som ofte resultere i at de hurtigt får udnyttet alle steder i murværket, hvor der kan graves gange.

Problemet bliver kun værre, da antallet af murbier hurtigt tager fart, hvor de begynder at sprede sig til andre steder i de nærliggende områder. Dette er også hvorfor bygninger med cellemursten hurtigt bliver en redeplads for en mindre koloni af bier.

Vi anbefaler derfor at få murbier bekæmpet, eller få skiftet fugerne, da roden til problemet ofte ligger her. En bekæmpelse af murbier, er noget vi tilbyder effektivt, men da bier kan lugte hvor der har været tidligere bo, er chancen høj for at det bliver et tilbagevendende problem. Derfor anbefaler vi at få fugerne udskiftet, men da det ofte er en kostlig affære, tilbyder vi bekæmpelse med garanti.

Læs mere om murbien her

Murbier er et problem der ikke går over af sig selv. Selvom de starter ud som enlige bier, kan de efter få år, sprede sig gevaldigt.

Få et tilbud

Prisen afhænger af omfanget og dit postnummer