Hvepse arter i Danmark

  • Home

Hvepse arter i Danmark

I Danmark har vi op til 10 forskellige arter afhvepse/ gedehamse, hvor de mest almindelige er vespula vulgaris og vespula germanica, altså den almindelig sociale gedehamse og den tyske gedehams. Faktisk findes der flere hundrede hvepse arter, men i langt de fleste tilfælde menes den sort/gule gedehams, som man kender fra terrassebordet. Her er gedehamsen den eneste “hvepseart” som bygger et bo, som ses på billedet herover. Da de her er teritorialske, altså beskytter boet, er gedehamsen også kendt for at stikke.

Tysk gedehams

En underart som vi finder i stor stil, ofte sent på sæsonen. Her bygger den ofte i jorden, ved gamle musegange eller under rødder. Man kan også være uheldig, hvor de etablere sig midt i plænen, hvor selve boet er en 30 cm fra indgangen. Dette betyder også at man ikke kan drukne dem, da deres gange er lange nok til at absorbere vand. Grundet deres placering i jorden, er de godt beskyttet, hvorfor de også er aktive længere ud på sæsonen. Den tyske gedehamse  (vespula germanica) bygger også i isolering på loft eller i hulmure. I alle tilfælde kan den godt lide at bygge i hulelignende milijøer, hvilket gør den svær selv at bekæmpe, skulle den sidde et uhensigtmæssigt sted

Jordhvepsebo gravet op

Almindelig gedehams

Vespula Vulgaris er den mest almindelige art vi har herhjemme i Danmark. Disse bygger bo i alle former for hulrum og især i udhæng eller under loft som ses herunder. Selvom arten på billedet er almindelig gedehamse, er boet meget ualmindelig, da det har formet sig i mange retninger. Her har de bygget på et loft, hvor deres udgang var igennem udhænget, og havde bygget denne bo-struktur ned igennem deres indgang. Et på bo på denne størrelse rummer omkring 2000 individer, og billedet blev taget i slutningen af august. Denne kan  du også læse mere om her.

Saksisk gedehams

Eller som den også bliver kaldt “tag gedehams” da man ofte finder dens bo på loftet, placeret under taget. Disse finder vi nemlig primært i hulrum, og gerne på loft på staldbygninger eller skure. Når man kommer til et hvepsebo, der sidder oppe i højden, skal man særligt passe på når man placerer sin stige, da det mindste tryk af vibrationer kan få dem i dårligt humør. “Dolichovespula saxonica” er ligesom andre gedehamse arter i gang fra slut forår til start efterår, hvor de i mellemtiden for produceret en masse nye dronninger, som bliver sendt ud til næste år. Disse overvintre f.eks. i brændestakke, under jord/bark, hvorfor man af og til finder dem, når brændet bliver båret ind om vinteren.

Hvepsebo ved overdækket terasse
Mellemstor gedehams på hånd

Vespula media

Den mellemstore hveps finder vi ofte i træer/buske, hvor de bruger boets brune farve til at kamuflere sig som intet andet. Mange ender på skadestuen hvert år, da de finder sådanne et hvepsebo inde i deres bøgehæk, når det er blevet tid til årets hækkeklipning. Her er grenene fuldstændig integreret i boet, hvorfor de mindste ryk med hækken sender dem ud i hundredvis. Her skal man særligt ligge mærke til farverne, hvor den har flere steder er rød, og generelt er en 0,5 cm større end den almindelige gedehams.

Bekæmpelse af hvepse
Kæmpe gedehamse. Vespa Crabro

Danmarks største gedehamse

Kæmpe gedehamsen som er danmarks største hveps er så spændende at den fylder en hel side for sig selv