Bisværm

  • Home
  • Bi
  • Hvad du skal gøre mod en bisværm
honningbier i skortsten

Hvad du skal gøre mod en bisværm

Vi har igennem mange år, altid fået os fortalt at vi skulle passe på bierne. Bierne har en vital funktion i naturen som bestøvere, da de spreder planters pollen, men honningbien som bliver avlet i honningstader er ikke truet. Her er er de vilde bier, såsom jord, mur og vejbierne blevet udfordret af den importerede honningbi.

Når man taler om bier, falder tankerne ofte på den kendte honningbi. Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske naturmst.dk

De forskellige biarter

Den eneste biart der sværmer i Danmark er honningbien, som vi kender fra bistaden. Her er det faktisk blevet mere og mere almindeligt at se sværme af bier, som i næsten alle tilfælde er fra bistader, hvor de naturligt vil splitte bifamilien op i to, når antallet af bier bliver for mange. Når man ser en bisværm flyve, er det ligesom i film, hvor himlen bliver helt sort af bier. Mange tror her at det er farligt, men da bierne fylder maven med honning inden, kan de ikke stikke og er meget fredelige. Her holder de mange pauser undervejs, når dronningen er træt. Ser man en “klump” af bier side på et træ, væg eller lignende, er det sværmene bier som holder pause. Imidlertid er der få bier som søger efter steder i nærheden, at slå sig ned og dette kunne f.eks. være i en skorsten som ses på bilede 2. Her skal man være hurtig ude, så man kan nå at få fat på dronningen, inden de etablerer et bo, da de herefter er sværere for en biavler at flytte.

Kontakt en biavler

Når vi kommer ud til bisværme, kontakter vi altid en biavler som er i området, da de gerne vil afhente bisværme gratis. Dette er dog kun hvis sværmen sidder tilgængeligt, da biavleren her skal have fundet dronningen af boet. Hvis hun bliver fundet og bragt ned i en biavler kasse, vil boet automatisk flytte ned i det nye bo, som biavleren tager med sig. Listen over biavlere som henter bisværme er sat som link herunder:

 
 

Bisværm i skortsten
Bisværm af almindelige honningbier som har sat sig i skorsten, billede taget Juli 2021

Som tidligere skrevet er det blevet mere almindeligt at se sværme af bier, hvilket betyder at biavlere ofte ikke henter sværme af bier som ikke er frit tilgængelige. Så hvis man ser stor aktivitet af bier i en hulmur, eller ved taget er det desværre sjældent at en biavler vil hjælpe.

Fjernelse af bier

Hulmuren er nemlig et meget almindeligt sted for bierne at vælge som et nyt bo, hvor man uden at fjerne murstenen, ikke kan få fat på dronningen og ultimativt flytte bierne. Her kan det altså være nødvendigt at sprøjte en mindre mængde gift, som vil forhindre dem i at forsætte med at bygge bo, hvor man samtidig giver dem en chance for at finde en ny placering, hvis de er tidligt i processen.

Man ser også bier sætte sig på tagsten, hvor man med vand kan sprøjte dem ned. Når man ser en bisværm sætte sig på sin grund, holder de som tidligere skrevet med høj sandsynlighed bare pause, og vil forsvinde af sig selv i løbet af timer eller få dage.

Hvad anbefaler vi at gøre mod bier?

Vi anbefaler altid hos  Hvepsefjernelse at kontakte en biavler, og få placeringen af bierne forklaret, så de kan vurdere om de kan reddes, gerne så snart man spotter dem, da der altid er en chance for at de slår sig ned på bygningen, hvilket man gerne vil undgå.

Det kan være svært at vurdere hvorvidt det er hvepse, bier eller noget helt tredje man har fået på besøg, når man ikke kender til disse insekter. Her er man altid velkommen til at kontakte os, hvis nærmere vejledning eller svar på spørgsmål ønskes. Vi kan kontaktes her, alle dage fra 06-00: